Venue / Program / Accomodation
Perfect spot for memorable events

At Family Resort Lučivná we will completely take care of organizing your celebration, wedding or other important family event, which create valuable experiences for a lifetime. Thanks to the picturesque church located directly on the premises, we can also organize a church wedding for the expectant newlyweds. The spacious meadow in its immediate vicinity is an ideal place for a wedding reception in the style of an open-air garden party.

Široký výber hravých atrakcií pre deti predurčuje nás areál na realizáciu jedinečných detských osláv v exteriéri. Malí oslávenci majú na výber z viacerých tém s rozprávkovým motívom, v rámci ktorého dokážeme podľa požiadaviek zabezpečiť doplnkový animačný program, tvorivé dielničky a výzdobu.

We approach each client individually so that not only children but also parents leave us with a lot of positive experiences.