Rodinné kúpele vo Vysokých Tatrách
Tatranské kúpele Lučivná

Kúpele Lučivná sú najväčšie rodinné kúpele na Slovensku so zameraním na zdravotný prínos v liečbe respiračných ochorení netuberkulózneho typu od chronického zápalu nosa a prínosových dutín až stavy po zápaloch pľúc, vrátane alergických ochorení dýchacích ciest pred a po dovŕšení 18. roku veku. Kúpeľná liečba je poskytovaná detským pacientom aj s diagnózou obezita. Efekt kúpeľnej liečby napomáha stabilizácii a zlepšeniu ochorenia a pôsobí liečebne preventívnym charakterom. Kúpele sa zameriavajú predovšetkým na klimatoterapiu a jej prínos pre zdravie pacienta v optimálnej kombinácii s rehabilitačnými procedúrami. Procedúry sú nastavené individuálne podľa zdravotného stavu a indikácie dieťaťa špecializovaným zdravotným personálom pri vstupnej prehliadke.

Kontakt a rezervácie:

Viac informácií o možnostiach kúpeľnej liečby pre vás, vaše dieťa alebo iného člena rodiny nájdete na www.tkl.sk.
Vaše doplňujúce otázky a rezervácie môžete smerovať na +421 918 110 324 a +421 918 110 326 alebo e-mailom na tkl@tkl.sk.

Komplexná kúpeľná liečba sa zameriava na:

 • liečenie, starostlivosť a prevenciu netuberkulóznych chorôb dýchacích ciest detských a dospelých pacientov
  - recidivujúce katary horných dýchacích ciest a alergické nádchy
  - recidivujúce bronchitídy a sinobronchitídy
  - stavy po opakovanom zápale pľúc a stavy po pľúcnych operáciách
  - astmatická, spastická a obštrukčná bronchitída
  - bronchiálna astma
  - dermorespiračný syndróm

 • liečenie, starostlivosť a prevenciu porúch látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou detských pacientov
  - ťažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako 50 %
  - choroby štítnej žľazy vrátane pooperačných stavov do 12 mesiacov po stabilizáci

Kúpeľný pobyt v 5 krokoch

 1. Rodičia, oslovte svojho pediatra, všeobecného lekára, imunoalergológa alebo pneumológa so žiadosťou o kúpeľný pobyt v Tatranských kúpeľoch Lučivná
  pre seba, vaše dieťa, vašich rodičov alebo celú rodinu súčasne.

 2. Vyplnený návrh na kúpeľnú liečbu od lekára doručte do vašej zdravotnej poisťovne na schválenie.

 3. Počas schvaľovacieho procesu nás kontaktujte za účelom rezervácie termínu na kúpeľný pobyt.

 4. Akonáhle máte schválený návrh od zdravotnej poisťovne, bezodkladne informujte našu prijímaciu kanceláriu.

 5. Všetky potrebné informácie a inštrukcie ku kúpeľnému pobytu v Tatranských kúpeľoch Lučivná vám včas zašleme.

Často kladené otázky

 • Ak má dieťa špeciálnu stravu, ako sa bude stravovať?
  Deťom je na základe zdravotného stavu a informácie od ošetrujúceho lekára nastavený potrebný a vyhovujúci diétny režim diétnou sestrou.

 • Ak nemáme možnosť pricestovať autom, ako sa dostaneme do kúpeľov?
  Túto skutočnosť nahlásite pri dojednaní termínu a kúpeľná služba vás privezie z miestnej autobusovej alebo vlakovej stanice do kúpeľov - zadarmo. Rovnako aj pri odchode.

 • Ktorá zdravotná poisťovňa hradí kúpeľný pobyt a na aký počet dní?
  Všeobecná zdravotná poisťovňa: 21 dní, Dôvera: 21 dní, Union: 21 až 28 dní.

 • Musí mať dieťa na kúpeľnom pobyte doprovod?
  Áno, musí.

 • Môžem ísť s dieťaťom ako doprovod ja alebo iný rodinný príslušník?
  Áno, je na rozhodnutí zákonného zástupcu, kto a ako dlho bude s dieťaťom na kúpeľnom pobyte.

 • Môže sa súčasne liečiť dieťa aj doprovod?
  Áno, môže

Kúpeľný pobyt, na ktorý máte nárok, si máte možnosť vyžiadať u svojho lekára. Pobyt je možné absolvovať aj bez schválenia poisťovňou, ako samoplatca.